návrhy loga a firemního designu / časopisy / prospekty / katalogy / vizitky / další tiskoviny / webdesign

 

 

Reference:
Medica Healthworld, a.s.
Ambit Media, a.s.
Facta Medica
Wannieck Gallery
FEKT VUT Brno
CPP VUT Brno
gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše
Audioconsulting
a další\

ukázky prací po dohodě